۱۳۹۹ يکشنبه ۱۸ خرداد ساعت 5:07 AM

عکس روز

22 بهمن 1396 سنندج

نظرسنجی

آخرین اخبار
وضعیت بحرانی کمیته سلیمانیه حزب منحله دمکرات
حاج جمال پورکریم صهیونیست می شود
در حاشیه گفتگوی مصطفی هجری با آوینه
چرا اتحاد صورت نمی گیرد؟
اتحاد دوباره یا تسلیم یک جناح
نوبار بوکان – جنایتی که حزب منحله دمکرات به آن افتخار می کند
قمار مسعود بارزانی با برگه کرکوک و همه پرسی کردستان
اگر کوردستان برکندنی بود!
اختلافات رهبری برای جانشین مصطفی هجری
پایین کشیدن مجسمه شاه و پدرش در سنندج
مستند ترور هاشم زینالی بزودی از پرس تی وی
بی خیالی مصطفی هجری نسبت به کشته شدن اعضای حزب دمکرات
محمد صدیق کبودوند آزاد شد
زلزله سیاسی در بریتانیا و چشم‌های نگران اپوزیسیون+بوومه‌له‌رزه ی سیاسی له به ریتانیا و چاوه نیگه رانه کانی ئوپوزسیون
شکست 23سال تجربه حاکمیت در اقلیم کردستان+شکه ستی 23 سال ئه زموونی حکومه ت له هه ریمی کوردستان
چمن گُلی و کوتوله های قومیت گرا+چه مه ن گولی و کورتیله کانی تائیفه گه ری
فوری/پ.ک.ک تهدید کرد به کمپ های حزب دمکرات حمله نظامی می کند+به په له/پ.ک.ک هه ره شه ی ئه وه ی کرد که هیرشی چه کداری بو سه ر که مپه کانی حیزبی دیموکرا ده کات
انتشار فیلم دوربین های مدار بسته هتل تارای مهاباد و اثبات بی گناهی مسئول هتل+بلاوکردنه وه ی گرته ی کامیراکانی هوتیل تارای مه هاباد و سه لماندنی بی تاوانی خاوه ن هوتیل
مهاباد در سوگ فریناز خسروی و لاشخوران به فکر کاسبی خود به هر قیمتی+مه هاباد له ماته مینی فه ریناز خوسره وانی و لاشخۆره کانیش له بیری که سابه ت و بازاری خویان به هه ر نرخی؛
ُکرد ایرانی؛ شهروند درجه 2 در کردستان عراق+کورده کانی ئیران،وه کوو شارومه ندانی پله دوو له کوردستانی عیراق مامه له یان له گه ل ده کری

فیلم

آرشیو خبر آمار بازدید: 9199 کد مطلب: 1362  
حزب منحله دمکرات کردستان و حزب آزادی کردستان(پاک):

درگیری گروه تروریستی پاک با حزب تروریستی دمکرات کردستان و جدایی از کنگره ملیت های ایران فدرال

آکام نیوز
آکام نیوز:رایزنی پنهانی خالد عزیزی سرکرده حزب تروریست و تجزیه طلب دمکرات کردستان با علی قاضی برای پیوستن وی به حزب دمکرات کردستان و لو رفتن ماجرا
۱۳۹۲ سه شنبه ۳۱ ارديبهشت ساعت 06:39

           

آکام نیوز:گروه تروریستی چند ده نفره موسوم به حزب آزادی کردستان ایران(پارت آزادی کردستان  PAK)هم به انشعابیون کنگره ملیت های ایران فدرال پیوست. انشعاب و جدایی یک نوع بیماری واگیردار است که اغلب قریب به اتفاق احزاب اپوزیسیون کردی را دربرگرفته است.

پس از حزب گاموح و نظمی افشار و برخی دیگر جریانات اینک نیز نوبت به گروه تروریستی موسوم به پارت آزادی کردستان (گروه حسین یزدان پناه) رسید تا از تشکل خودخوانده کنگره ملیتهای ایران فدرال رسما جدا شوند. دلیل این جدایی هم بروز اختلاف نظرهای فراوان در میان دو طرف،درگیری های درون گروهی،تنش و اصطکاک در میان سردمداران آنها و بسیاری موارد دیگر می باشد.

البته این تنها شاهکار خبرساز حزب تروریست و تجزیه طلب پاک نیست، گویا در تقابل حزب تروریست دمکرات کردستان با این جریان که خالد عزیزی تلاش و قصد رایزنی برای جدایی و کندن علی قاضی به صورت پنهان از این جریان و پیوستن آن به حزب  منحله دمکرات کردستان را داشته نزد حزب تروریست پاک لو رفته و شروع به تخریب حزب دمکرات کردستان کرده اند.

به هر حال جدایی پارت آزادی کردستان و درگیری آنها با حزب تجزیه طلب دمکرات کردستان یکی از مهمترین اخبار این روزهای اپوزیسیون کردی می باشد.

گروه چند ده نفره موسوم به پارت آزادی کردستان که پسر قاضی محمد،علی،بصورت نمادین سرکردگی آن را برعهده دارد در اصل با نظارت و فرماندهی حسین یزدان پناه هدایت می شود.

در خصوص خروج و جدایی حزب آزادی کردستان از کنگره ملیت های ایران فدرال که نشان از بی برنامه گی و اختلاف نظر و عدم سازش در میان احزاب اپوزیسیون کردی می باشد،بیانیه ای از سوی این گروه چند ده نفره صادر شده است.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر می باشد:

اطلاعیە پارت آزادی کوردستانPAKدربارە خروج از کنگرە ملیت‌های ایران فدرال

PAZADIK:فرزندان ملت کورد!

فرزندان ملتهای تحت ستم تهران!

پارت آزادی کوردستان از سال 2003 پیشگام تلاشهایی بود کە برای ایجاد اتحاد میان احزاب و سازمانهای ملتهای تحت ستم تهران، در جریان بود. نتیجە این برهە از تلاش، تشکیل " کمیتە اتحاد ملل تحت ستم در ایران" و سپس "جبهە ملل برای حق تعین سرنوشت" بود.

در حالی کە جبهە میرفت تا بە قطبی جدی در صحنە سیاست ایران مطرح شود، انشعابی در آن سازمان دادە شد. پارت آزادی کوردستان پس از مدتی، علیرغم کاستی‌ها و نارسایی‌هایی کە " کنگرە ملیت‌های ایران فدرال" از نظر نام و استراتژی داشت، با هدف همبستگی با احزاب و سازمانهای دیگر ملل تحت ستم و امید بە تحول کنگرە در جهت رادیکال شدن، بە آن پیوست.

حزب ما با این هدف و امید در اجلاسیە هشتم مجمع عمومی کنگرە بە تاریخ 12و13 آپریل2013 سندی پیشنهادی تحت عنوان" ضرورت تجدید نظر و اصلاح در نام، محتوا و استراتژی کنگرە ملیت های ایران فدرال" ارائە داد.( متن این سند، جهت اطلاع عموم ضمیمە این اطلاعیە می گردد(.

اما متاسفانە قرار گرفتن کنگرە تحت هژمونی جریاناتی کە رهایی واقعی ملت خود از بند تهران و مرزهای ساختگی دولت ایران،در دستگاە فکری و نظری آنها هرگز جایی نداشتە است و کنگرە را بە اهرمی برای ایرانی گری(ایران چیتی) و چانە زنی با مشتی افراد و گروههای شوونیست فارس، تبدیل کردەاند؛ این امید را عقیم گذاشت.

بە همین دلیل پارت آزادی کوردستان خروج خود را از این کنگرە اعلام می دارد. اما کماکان روابط دوستانە خود را با سازمانها و احزاب و شخصیتهایی کە بە آزادی و استقلال ملتهای در بند خود می اندیشند، حفظ خواهد کرد و برای تشکیل و تقویت قطب آزادیخواه و استقلال طلب ملتهای تحت ستم تهران، کوشش می‌نماید.

حزب ما بر این حقیقت واقف است کە تابو شکنی و عزم عبور از افسانە ایران زمین و درهم شکستن مرزهای اسارتبار کنونی، کاری بس سنگین و خلاف مسیر موج است.

با این حال ایمان راسخ دارد کە ارادە آزاد و قاطع ملتهای تحت ستم، توان غلبە بر واقعیات تحمیل شدە و از جا کندن دیوارهای برلینی را دارد.

از منظر حزب ما و نسل ما، جریاناتی کە ارادە تغییر واقعیات ناهموار سیاسی را نداشتە و هموارە بندە تعادل قوا و "واقع" بودەاند، بهتر است بە خانەهای خود برگردند.

زندە باد حق ملل در تعیین سرنوشت خویش

پارت آزادی کوردستان

کمیتە مرکزی

19گولانی 2713 کوردی

9مای 2013 میلادی

-------------------------

ضرورت تجدید نظر و اصلاح در نام، محتوا و استراتژی کنگرە ملیت های ایران فدرال

نظر بە اینکە:

١- طی چند سال فعالیت کنگرە، هیچ کدام از اشخاص، گروهها و سازمانهای سیاسی متعلق بە ملت فارس کە معمولا بە اشتناه اپوزسیون سراسری نامیدە می شوند، نە تنها تمایلی بە عضویت در کنگرە نداشتەاند بلکە حتی از برسمیت شناختن کنگرە، امتناع کردەاند،

٢- هیچ بخش از این اپوزیسیون، حق تعیین سرنوشت برای ملت های تحت ستم در ایران را برسمیت نمی شناسند،

٣- هیچ کدام از بخش های این اپوزیسیون، فدرالیسمی را کە کنگرە تعریف کردە است، نمی پذیرند،

٤- کنفرانس های سوئید و پراگ، نشان دادند کە این اپوزسیون، کمتر از جمهوری اسلامی مخالف تحقق خواستهای ملت های تحت ستم نیست،

5- تعامل الیت و سازمانهای متعلق بە ملت فارس با مسئلە ملی در ایران و کنگرە ملت های ایران فدرال، نشان می دهد کە نە کنگرە با این مواضع و استراتژی ، جوابگو است و نە چنین سیستمی در ایران قابل پیادە کردن است.،

6- رویدادهای یک سال گذشتە در کشور عراق، نمونە بارزی از شکست استراتژی دموکراتیزە کردن و فدرالیزە کردن چنین کشورهایی در خاورمیانە است. بدون شک ایران نیز از این قاعدە مثتثنا نیست،

7- تجربە کشورهایی چون انگلستان در مسئلە اسکاتلند و اسپانیا در مسئلە کاتالون و کانادا در موضوع کبک، از سویی نشان می دهد کە مسئلە ملی یک ملت را دموکراسی الزاما و همیشە حل نمی کند و از سوی دیگر راهکار برگزاری رفراندوم، بهترین ودموکراتیک ترین مکانیزم اعمال حق تعیین سرنوشت است.،

8- کنگرە نە تنها نتوانستە است، افراد و سازمانهای متعلق بە ملت فارس یا بە اصطلاح اپوزیسیون ایرانی را بە کنگرە جلب نماید، بلکە با انتخاب این نام و اهداف و شعار، اتحاد و همبستگی میان سازمان ها و احزاب ملت های تحت ستم در ایران نیز، از هم پاشید و اکنون می بینیم کە تعدادی از این احزاب و سازمان ها در جبهە و جهت دیگری در فعالیت هستند.،

9- عصر کنونی عصر فروپاشی دولت های شبە امپراتوری چون ایران است و چنین دولت هایی دیگر امکان دوام و بقا ندارند.

طی دو دهە گذشتە شماری از این نوع دول، از هم گسستە و ملت های تحت ستم آنها، استقلال خود را کسب کردەاند.،

بنا بر این و با توجە بە این حقایق، حزب ما پیشنهاد می کند کە :

١- در نام کنگرە تجدید نظر گردد و بە جای نام کنونی آن، نام هایی چون: " کنگرە ملت های تحت ستم ایران"، "کنگرە آزادی ملت های تحت ستم ایران"، " کنگرە حق تعیین سرنوشت ملل در ایران"، " کنگرە رفراندوم ملل تحت ستم ایران" ، انتخاب گردد..

2- بجای انتخاب استراتژی و شعار " فدرالیسم"، کسب حق تعیین سرنوشت از طریق برگزاری رفراندوم، بە استراتژی و شعار کنگرە مبدل گردد.

هر حزب و تشکلی میتواند انچە را کە خود درست میداند، بعنوان استراتژی خود تعیین کند، اما حق تعیین سرنوشت تنها از ان ملت ها است.

این شعار و استراتژی می تواند برای احزاب و سازمانهای ملت های تحت ستم وحدت بخش باشد. زیرا همە می توانند جای بگیرند و سرنجام این آحاد ملت ها هستند کە از طریق صندوقهای رای سرنوشت خود را رقم می زنند. در این حال هم یک جریان خودمختاری طلب می تواند در چارچوب این تشکل قرار گیرد، هم یک حزب استقلال طلب.

3- بجای تلف کردن وقت با افراد و جریانات بە اصطلاح اپوزیسیون ایرانی، گفتگو با اشخاص، سازمان ها و احزاب ملت های تحت ستم خارج از کنگرە، آغاز گردد و کنگرە با چنین تغیراتی بە تشکلی فراگیر و مورد علاقە همە جریانات متعلق بە ملت های غیر فارس، بدل گردد.نام :  
پست الکترونیکی :  
نظر شما :  

برگزیده ها

وضعیت بحرانی کمیته سلیمانیه حزب منحله دمکرات وضعیت بحرانی کمیته سلیمانیه حزب منحله دمکرات

آکام نیوز:کمیته سلیمانیه حزب منحله دمکرات کردستان ایران به د...
حاج جمال پورکریم صهیونیست می شود حاج جمال پورکریم صهیونیست می شود

آکام نیوز:جمال پورکریم کە خود را اپوزیسیون و فعال سیاسی کرد ...
در حاشیه گفتگوی مصطفی هجری با آوینه در حاشیه گفتگوی مصطفی هجری با آوینه

آکام نیوز:مصطفی هجری سرکرده مادام العمر گروهک تروریستی حزب م...
چرا اتحاد صورت نمی گیرد؟ چرا اتحاد صورت نمی گیرد؟

آکام نیوز:عرفان رهنون عضو پیشین کمیته مرکزی گروهک تروریستی م...
اتحاد دوباره یا تسلیم یک جناح اتحاد دوباره یا تسلیم یک جناح

آکام نیوز:حزب منحله دمکرات کردستان ایران از زمان تاسیسش در س...

کاریکاتور

یادداشت

عبدالله مهتدی سرکرده گروهک تروریستی کومله،عضویت ساروقهرمانی در کومله را تایید کرد! عبدالله مهتدی سرکرده گروهک تروریستی کومله،عضویت ساروقهرمانی در کومله را تایید کرد!

آکام نیوز/اختصاصی:عبدالله مهتدی سرکرده گروهک تروریستی کومله ...
سارو قهرمانی عضو گروهک تروریستی کومله را بیشتر بشناسید!+تصاویر سارو قهرمانی عضو گروهک تروریستی کومله را بیشتر بشناسید!+تصاویر

آکام نیوز:این فرد از عناصر وابسته به گروهک های تروریستی بود ...
سپاه پاسداران کردستان مأمن امن بی‌پناهان زلزله کرمانشاه +تصاویر سپاه پاسداران کردستان مأمن امن بی‌پناهان زلزله کرمانشاه +تصاویر

آکام نیوز:سپاه بیت‌المقدس کردستان همچنان خستگی‌ناپذیر در حال...
اعتراضات اقلیم کردستان می تواند آغازگر یک شکاف عمیق بین سلیمانیه و اربیل باشد اعتراضات اقلیم کردستان می تواند آغازگر یک شکاف عمیق بین سلیمانیه و اربیل باشد

آکام نیوز:به اعتقاد پژوهشگر عراقی،بحران اقتصادی و امنیتی می¬...
"به خاطر عدم رعایت حجاب در گروهک کومله خلع سلاح شدم"! "به خاطر عدم رعایت حجاب در گروهک کومله خلع سلاح شدم"!

آکام نیوز:مهرنوش موسوی از اعضای پیشین گروهک کومله و حزب دمکر...

عضویت در خبرنامه

نام :  
ایمیل :  
 

پیوندها